top of page

Tarievenlijst

Alle genoemde bedragen zijn uur-tarieven voor middel tot hoog complexe intensieve kindzorg.

maandag t/m zondag

Het door de verzekering maximaal vergoede PGB-tarief

óf geldend NZA-tarief bij Zorg in Natura.

Minimale zorgafname 1 uur, exclusief de reistijd.

Reistijd is in het uurtarief verrekend.

Extra uren voor hetzelfde tarief.

De bedragen van de tarieven zijn exclusief BTW. Op dit moment, zijn de verpleegkundige en verzorgende werkzaamheden, die door een verpleegkundige worden uitgevoerd, vrijgesteld van BTW.

De algemene voorwaarden van MaiKidsCare zijn van toepassing.

betaaltermijn en giro-nummer

Betalingstermijn binnen 14 dagen op gironummer:

NL 09 INGB 0749 1980 79 tav Maike Schark, Bunnik

MaiKidsCare cares for your kid!

bottom of page